شاخه گوش گوش

تعریف به طور معمول ، جرم گوش تعدادی عملکرد مهم و مفید را انجام می دهد. با این حال ، می تواند مجرای گوش را نیز مسدود کند. اگر چنین است ، یکی از پلاگین جرم گوش صحبت می کند. هنگامی که جرم گوش بیش از حد ایجاد می شود یا انتقال طبیعی جرم از گوش خارج می شود ، ممکن است پلاک جرم ایجاد شود… شاخه گوش گوش

علائم همراه | شاخه گوش گوش

علائم همراه کاهش شنوایی اغلب تنها علامت پلاگین جرم گوش نیست. در بیشتر موارد ، افراد مبتلا از علائم اضافی در طرف آسیب دیده شکایت می کنند. به عنوان مثال ، آنها ممکن است خارش یا احساس پری در گوش آسیب دیده را تجربه کنند. این حتی می تواند دردناک باشد. ممکن است صدای بوق یا سوت به گوش برسد… علائم همراه | شاخه گوش گوش