پیامدهای حمله قلبی: زندگی پس از آن

بررسی اجمالی عواقب حمله قلبی: آریتمی قلبی، نارسایی حاد یا مزمن قلبی، فیبریلاسیون دهلیزی یا بطنی، پارگی دیواره قلب، آنوریسم، تشکیل لخته خون، آمبولی، سکته مغزی، اختلالات روانی (افسردگی) توانبخشی پس از حمله قلبی: فاز توانبخشی به صورت بستری در کلینیک یا سرپایی در مرکز توانبخشی انجام می شود. … پیامدهای حمله قلبی: زندگی پس از آن