ریشه اعصاب

آناتومی ستون فقرات اکثر افراد از 24 مهره که آزادانه حرکت می کنند تشکیل شده است که به نوبه خود توسط مجموع 23 دیسک بین مهره ای به طور انعطاف پذیری به یکدیگر متصل می شوند. مهره های خوابیده عمیق تر دنبالچه و ساکروم با هم به صورت استخوان رشد کرده اند. با این حال، از فردی به فرد دیگر، انحرافات ممکن است رخ دهد. اگرچه مهره های… ریشه اعصاب

عملکرد | ریشه اعصاب

عملکرد همانطور که قبلاً توضیح داده شد، دو مسیر عصبی از نخاع در هر طرف و سطح منشا می گیرند که تنها پس از مدت کوتاهی با هم متحد می شوند و یک عصب نخاعی را تشکیل می دهند. این ریشه های عصبی عقب و جلو دارای کیفیت های مختلفی از رشته های عصبی هستند. در حالی که ریشه های عصبی جلویی تکانه های حرکتی را از مغز به عضلات می فرستند، … عملکرد | ریشه اعصاب

تحریک ریشه عصبی | ریشه اعصاب

تحریک ریشه عصبی تحریک ریشه های عصبی نخاعی می تواند در اثر فرآیندهای پاتولوژیک مختلف در ناحیه منشا اعصاب نخاعی ایجاد شود. با این حال، در بیشتر موارد، تغییرات دژنراتیو، یعنی تغییرات مربوط به سایش و افزایش سن در ستون فقرات را می توان به عنوان علت تحریک ریشه عصبی شناسایی کرد. این شامل به عنوان مثال تنگی سوراخ سوراخ، … تحریک ریشه عصبی | ریشه اعصاب

دیسک لیز خورده | ریشه اعصاب

لغزش دیسک در طول زندگی بسیاری از افراد از کمردرد جدی رنج می برند. با این حال، تنها حدود 5 درصد از این شکایات به دلیل فتق دیسک (پرولپس دیسک یا فقط افتادگی) است. با این وجود، فتق دیسک شایع ترین علت درد رادیکال است. شایع ترین فتق دیسک بین … دیسک لیز خورده | ریشه اعصاب

سندرم L5 | ریشه اعصاب

سندرم L5 اگر ریشه های عصبی نخاعی در سطح مهره پنجم کمری (L5) تحت تأثیر تحریک قرار گیرند، مجموعه مشخصه ای از علائم ایجاد می شود که به عنوان سندرم L5 نیز شناخته می شود. سندرم L5 عمدتاً با درد در پشت ران، قسمت بیرونی زانو، ساق پا و … سندرم L5 | ریشه اعصاب

ستون فقرات گردنی | ریشه اعصاب

ستون فقرات گردنی اعصاب نخاعی که از بخش نخاع در سطح مهره هفتم گردنی (C7) منشا می گیرند، در تشکیل یک شبکه عصبی به نام شبکه بازویی نقش دارند. از این شبکه رشته های عصبی حسی و حرکتی برای بازوها، شانه ها و قفسه سینه بیرون می آیند. فتق دیسک در این… ستون فقرات گردنی | ریشه اعصاب