کیست کلیه (کلیه کیستیک): علل ، علائم و درمان

کیست کلیه یک حفره پر از مایع در داخل یا روی کلیه است. در صورت تشکیل چندین کیست ، به آن کلیه کیستیک می گویند. کیست های جدا شده کلیه به صورت پراکنده (به طور اتفاقی) ایجاد می شوند ، در حالی که کلیه کیستیک ارثی است. کیست کلیه چیست؟ کیست کلیه رشد کیسه ای یا تاول مانند در داخل یا مجاور کلیه است. … کیست کلیه (کلیه کیستیک): علل ، علائم و درمان