عاج

عاج چیست؟ عاج یا عاج نیز نامیده می شود ، به مواد سخت دندان تعلق دارد و به طور نسبی توده اصلی آنها را تشکیل می دهد. این ماده بعد از مینا دومین ماده سخت بدن ما است و بین مینای دندان که در سطح قرار دارد و سیمان ریشه که سطح ریشه است قرار دارد. … عاج

درد روی عاج | عاج

درد روی عاج اکثر دردهایی که در عاج ایجاد می شود ناشی از پوسیدگی است. پوسیدگی راه خود را از خارج به داخل "می خورد". روی بیرونی ترین لایه ، مینای دندان ایجاد می شود و به تدریج پیشرفت می کند. هنگامی که پوسیدگی به عاج رسید ، برگشت پذیر نیست و باید برای پیشگیری درمان شود… درد روی عاج | عاج

چگونه می توان کیفیت عاج را بهبود بخشید / مهر و موم کرد؟ | عاج

چگونه می توان کیفیت عاج را بهبود بخشید/مهر و موم کرد؟ در بازار محصولاتی از برخی تولیدکنندگان وجود دارد که می توانند کانال های عاج را که روی سطح قرار گرفته اند ببندند. آنها نوعی سیلانت را تشکیل می دهند. این به اصطلاح دندانپزشک به گردن های نمایان شده دندان اعمال می شود و با یک لامپ درمان کننده درمان می شود. مایع به داخل می نشیند… چگونه می توان کیفیت عاج را بهبود بخشید / مهر و موم کرد؟ | عاج

در صورت تغییر رنگ عاج چه کاری می توان انجام داد؟ | عاج

در صورت تغییر رنگ عاج چه می توان کرد؟ ساختار و رنگ عاج با مینای دندان متفاوت است. در حالی که مینای دندان دارای رنگ سفید درخشان است ، عاج زرد رنگ و بسیار تیره تر است. این تغییر رنگ پاتولوژیک نیست ، اما طبیعی است. اگر فرد مبتلا آن را بی حس کننده بداند ، می توان عاج را سفید کرد. با این حال ، این همیشه مایع را حذف می کند… در صورت تغییر رنگ عاج چه کاری می توان انجام داد؟ | عاج