دیالیزر: برنامه ها و مزایای بهداشتی

دیالیز وسیله ای است که در همودیالیز و سایر درمان ها استفاده می شود. دیالیزها در دستگاه های دیالیز تعبیه شده اند که بدون آنها نمی توانند کار کنند. درمان‌های دیالیز ممکن است به‌عنوان بخشی از درمان هیپرکالمی، برخی مسمومیت‌ها، اشکال خاصی از نارسایی کلیه یا هیدراتاسیون در نظر گرفته شود. نمونه ای از یک بیماری زمینه ای که ممکن است نیاز به … دیالیزر: برنامه ها و مزایای بهداشتی

تولید انسولین: عملکرد ، نقش و بیماری ها

تولید انسولین در جزایر لانگرهانس در پانکراس اتفاق می افتد. کمبود یا عدم تولید انسولین منجر به دیابت نوع 1 می شود. تولید انسولین چیست؟ تولید انسولین در جزایر لانگرهانس در پانکراس انجام می شود. کمبود یا عدم تولید انسولین منجر به دیابت نوع 1 می شود. انسولین… تولید انسولین: عملکرد ، نقش و بیماری ها