مدت زمان التهاب تارهای صوتی

مقدمه دو نوع التهاب تارهای صوتی وجود دارد (لاتین لارنژیت): از یک سو التهاب حاد تارهای صوتی حاد و از طرف دیگر وجود دارد. التهاب حاد تارهای صوتی کوتاهتر است و به طور کلی پیش آگهی خوبی دارد. مدت زمان التهاب مزمن تارهای صوتی طولانی است. … مدت زمان التهاب تارهای صوتی

زمانی که اجازه دارید دوباره صحبت کنید | مدت زمان التهاب تارهای صوتی

مدت زمانی که به شما اجازه می دهند دوباره صحبت کنید محافظت از صدا به ویژه در حنجره حاد (التهاب kelhkopfen) بسیار مهم است. بسیار مهم است که افراد مبتلا گلو را پاک نکنند. از نجوا نیز باید اجتناب شود ، زیرا این کار فشارهای مکانیکی بیشتری را بر روی تارهای صوتی که قبلاً دچار تنش شده اند ، وارد می کند. که در … زمانی که اجازه دارید دوباره صحبت کنید | مدت زمان التهاب تارهای صوتی