آیا کولیت اولسراتیو قابل درمان است؟

مقدمه - ما با درمان کجا ایستاده ایم؟ کولیت اولسراتیو - درست مانند بیماری کرون - یک بیماری التهابی مزمن روده (CED) است که بیشترین فراوانی آن در بزرگسالان جوان بین 20 تا 35 سال است. علت کولیت اولسراتیو هنوز تا حد زیادی ناشناخته است. مشکوک است – شبیه به کرون… آیا کولیت اولسراتیو قابل درمان است؟

چشم انداز چیست - آیا کولیت اولسراتیو قابل درمان است؟ | آیا کولیت اولسراتیو قابل درمان است؟

چشم انداز چیست - آیا کولیت اولسراتیو قابل درمان است؟ کولیت اولسراتیو، به عنوان یک بیماری مزمن التهابی روده که به شدت فقط روده بزرگ و راست روده را تحت تاثیر قرار می دهد، در اصل قابل درمان است. برداشتن این بخش های روده با جراحی از عود بیماری جلوگیری می کند. با این حال، این عملیات یک عملیات بزرگ است و عواقب پشت آن… چشم انداز چیست - آیا کولیت اولسراتیو قابل درمان است؟ | آیا کولیت اولسراتیو قابل درمان است؟