شکستگی دیستال هومروس: علل ، علائم و درمان آن

شکستگی دیستال بازو شکستگی استخوان است که در انتهای پایینی استخوان بازو قرار دارد (اصطلاح پزشکی استخوان بازو). در کودکان ، چنین شکستگی هایی عمدتا در اثر افتادن بازو ایجاد می شود ، در حالی که در بزرگسالان ، افتادن روی مفصل آرنج اغلب مسئول شکستگی های دیستال بازو است. شکستگی دیستال بازو چیست؟ … شکستگی دیستال هومروس: علل ، علائم و درمان آن