چگونه می توان سکته گرمایی را به درستی درمان کرد

قرار گرفتن در معرض نور خورشید یا قرار گرفتن در معرض سایر منابع گرما می تواند باعث گرمازدگی شود. انتقال از گرمازدگی به گرمازدگی در ابتدا روان است، اما به راحتی با علائم نسبتاً واضح تشخیص داده می شود. گرمازدگی شدید یک اورژانس پزشکی جدی است که نیاز به مداخله درمانی فوری به شکل کاهش دمای بدن دارد. … چگونه می توان سکته گرمایی را به درستی درمان کرد