چگونه تعادل خود را بهبود بخشیم

احساس تعادل کاملا ضروری است، این تنها راه حفظ تعادل است. حس تعادل در گوش داخلی قرار دارد و ارتباط بسیار نزدیکی با مخچه دارد. زیرا در اینجا تعادل نیز کنترل می شود و مسئولیت هماهنگی را بر عهده دارد. تشخیص اختلالات تعادل، سرگیجه، حالت تهوع و … چگونه تعادل خود را بهبود بخشیم