رینیت مزمن: علل ، درمان و کمک

حدود 15 درصد از جمعیت آلمان در طول زندگی خود از رینیت مزمن رنج می برند. تورم مخاط بینی ، احساس مداوم پاکسازی گلو: بیماران از رینیت مزمن رنج می برند ، که اگر سینوس ها نیز تحت تأثیر قرار گیرند - حتی می تواند منجر به سردرد شود. رینیت مزمن چیست؟ رینیت مزمن (که مزمن نیز نامیده می شود ... رینیت مزمن: علل ، درمان و کمک