اسکیزوفرنی هبفرنیک: ویژگی ها، پیش آگهی

اسکیزوفرنی هبفرنیک: تشخیص اسکیزوفرنی هبیفرنی معمولاً به تدریج در سنین 15 تا 25 سالگی شروع می شود. با این حال، ممکن است بعدا نیز ایجاد شود. اختلالات گفتار و رانندگی و تفکر آشفته غالب هستند. اختلالات تمرکز و افسردگی اغلب اولین نشانه های این اختلال با بدتر شدن نمرات در مدرسه هستند. افراد آسیب دیده نیز به طور فزاینده ای گوشه گیر و نادیده گرفته می شوند… اسکیزوفرنی هبفرنیک: ویژگی ها، پیش آگهی