تری گلیسیرید: تعریف و اهمیت

تری گلیسیرید چیست؟ تری گلیسیرید نیز مانند کلسترول به گروه بزرگی از چربی های رژیم غذایی تعلق دارد. آنها با غذا از طریق روده جذب می شوند، به عنوان مثال به شکل کره، سوسیس یا محصولات لبنی. سپس بدن تری گلیسیریدها را در بافت چربی ذخیره می‌کند که در صورت نیاز به انرژی می‌توانند از آن آزاد شوند. بدن است… تری گلیسیرید: تعریف و اهمیت