درد اسکار اپیزیوتومی | اسکار اپیزیوتومی

درد اسکار اپی زیاتومی خود اپی زیاتومی معمولاً باعث درد مادر می شود که به سختی قابل توجه است. این به این دلیل است که قبل از انجام اپیزیوتومی زودرس، مواد بی‌حس کننده در ناحیه پرینه تزریق می‌شوند، در حالی که با اپیزیوتومی در طول زایمان، کف لگن از قبل آنقدر کشیده شده است که حساسیت آن به درد به کاهش می‌یابد. درد اسکار اپیزیوتومی | اسکار اپیزیوتومی

التهاب اسکار اپیزیوتومی | اسکار اپیزیوتومی

التهاب اسکار اپیزیوتومی اسکار اپیزیوتومی به دلیل نزدیکی آناتومیک به مقعد مستعد ایجاد التهاب است. این به این دلیل است که مدفوع حاوی باکتری های مختلفی است که وظایف مفیدی را در روده انجام می دهند، اما در صورت تماس با زخم های باز پوست می توانند باعث التهاب شوند. التهاب… التهاب اسکار اپیزیوتومی | اسکار اپیزیوتومی