انگور: عدم تحمل و آلرژی

انگور میوه انگور است که یکی از قدیمی ترین گیاهان مفید بشر است. گیاه کوهنوردی که اصالتاً از قفقاز و بین النهرین بود در حال حاضر در اشکال متعدد کشت شده در سراسر جهان در همه مناطق با آب و هوای معتدل یا نیمه گرمسیری رشد می کند. انگور به صورت خام خورده می شود ، اما در فرآورده های مختلف دیگر نیز فرآوری می شود ،… انگور: عدم تحمل و آلرژی