شیر بز: عدم تحمل و آلرژی

در طب عامیانه گفته می شود که شیر بز خواص درمانی فوق العاده ای دارد. به عنوان یک غذای بسیار مفید ، پاراکلسوس قبلاً آن را تحسین کرده بود و در دوران قدیم اثرات درمانی به همان اندازه از قبل شناخته شده بود. بقراط آن را برای تقویت تمرکز ، تقویت اعصاب و دفاع دفاعی بدن توصیه کرد. پاراسلسوس از آن در برابر بیماری های ریوی استفاده کرد و… شیر بز: عدم تحمل و آلرژی