Ylang-ylang: برنامه های کاربردی ، روش های درمانی ، فواید سلامتی

یلانگ یلانگ گونه ای گیاهی است که از خانواده annonaceae است. نام گیاه شناسی گیاه Cananga odorata است. نام یلانگ یلانگ برای گیاه و گلهای آن استفاده می شود. این کلمه از زبان مالایی گرفته شده و به معنی "گل گل" است. منشاء آن یلانگ یلانگ در اندونزی و فیلیپین است. وقوع… Ylang-ylang: برنامه های کاربردی ، روش های درمانی ، فواید سلامتی