مفهوم روش DHB

مفهوم روش شناسی خوب چیست؟ بازی را فقط با بازی می توان آموخت. این اصل برای آموزش کودکان ضروری است. خصوصیات فنی فردی مانند قدرت پرتاب خوب و غیره هنوز ویژگی های موقعیتی هندبال را برآورده نمی کند. کودکان و نوجوانان باید در تغییر مداوم بازی با بازیکنان دیگر تعامل داشته باشند… مفهوم روش DHB

شرایط در هندبال

مقدمه علاوه بر تکنیک خوب ، شخصیت بازیکن و عناصر تاکتیکی ، آمادگی جسمانی یکی از ارکان اصلی عملکرد ورزشی در هندبال است. این وضعیت با استقامت ، قدرت ، سرعت و تحرک مشخص می شود. دو مورد اخیر را نیز می توان تا حدی به هماهنگی نسبت داد. علاوه بر این ، این بیماری اغلب به صورت مخلوط رخ می دهد. یک دونده سرعت به یک… شرایط در هندبال

یادگیری افتراقی

مقدمه ایده کلاسیک یادگیری یک حرکت معمولاً به این صورت است: تمرین‌کننده حرکتی را که باید یاد گرفت چندین بار پشت سر هم انجام می‌دهد. در ابتدا حرکت معمولاً بسیار نامطمئن و از نظر فنی به صورت نامشخص اجرا می شود. معلم یا مربی ایده خاصی از نحوه حرکت هدف دارد و … یادگیری افتراقی

تفاوت بین یادگیری نظری برنامه و پویای سیستم: | یادگیری افتراقی

تفاوت بین یادگیری نظری برنامه و یادگیری پویا سیستم: در رویکرد نظری برنامه، برنامه مبنای یادگیری حرکتی است. در یادگیری افتراقی، این به روشی خودسازماندهی توسعه می یابد. در رویکرد نظری برنامه از خطاها اجتناب می شود و تا زمانی که دیگر خطا وجود نداشته باشد اصلاح می شود. اما در یادگیری افتراقی، خطاها آگاهانه انجام می شود و … تفاوت بین یادگیری نظری برنامه و پویای سیستم: | یادگیری افتراقی