شکستگی استابولوم: علل ، علائم و درمان

شکستگی استابولوم شکستگی استابولوم است. چنین شکستگی هایی معمولاً شکستگی های غیر مستقیم ناشی از ضربه تصادفی هستند. این شکستگی ها معمولاً با استئوسنتز جراحی درمان می شوند. شکستگی استابولوم چیست؟ استابولوم اصطلاحی است که برای توصیف مفصل ران یا لگن استفاده می شود. این قسمت استخوانی و هلالی شکل مفصل ران را تشکیل می دهد. … شکستگی استابولوم: علل ، علائم و درمان

شکستگی سر استخوان ران: علل، علائم و درمان

در زیر شکستگی سر استخوان ران، حرفه پزشکی به شکستگی سر استخوان ران اشاره دارد. این شکستگی به ندرت اتفاق می افتد. اغلب تنها با شکستگی استابولوم یا دررفتگی مفصل ران همراه است. برای اینکه آن شکستگی رخ دهد، نیروی عظیمی باید از بیرون اعمال شود. معمولاً پیشگیری… شکستگی سر استخوان ران: علل، علائم و درمان