Caput Succedaneum: علل ، علائم و درمان آن

کپوت ساکسدانوم آسیبی است که نوزاد می تواند در طول زایمان طبیعی واژینال متحمل شود. این تورم در بالای جمجمه نوزاد ایجاد می کند که در مدت کوتاهی به طور کامل ناپدید می شود. کاپوت سوکسدانیوم چیست؟ منظور پزشکان از caput succedaneum تورم زایمان است که عموماً شناخته شده است. در پزشکی، caput succedaneum به عنوان یک … Caput Succedaneum: علل ، علائم و درمان آن