فلوئوسینولون استونید

محصولات فلووسینولون استونید به صورت پماد ، کرم و شیاف (Synalar ، Procto-Synalar N) در بازار موجود است. این ماده از سال 1963 در بسیاری از کشورها تأیید شده است. ساختار و خواص فلووسینولون استونید (C24H30F2O6 ، Mr = 452.5 g/mol) به عنوان پودر کریستالی سفید وجود دارد که عملاً در آب نامحلول است. این یک گلوکوکورتیکوئید فلورینه شده و ذوب شده است. اثرات فلووسینولون… فلوئوسینولون استونید