فلومتازون پیوالات

محصولات Flumetasone pivalate بصورت کرم و پماد (لوکاکورتن ، لوکاسالن + سالیسیلیک اسید) در بازار موجود است. از سال 1964 در بسیاری از کشورها تأیید شده است. ساختار و خواص فلومتازون پیالات (C27H36F2O6 ، Mr = 494.6 g/mol) به صورت پودر کریستالی سفید وجود دارد که عملاً در آب نامحلول است. استروئید دو بار فلورین می شود. اثرات فلومتازون پیالات… فلومتازون پیوالات