فلومازنیل

محصولات Flumazenil به صورت تجاری به عنوان محلول تزریقی (Anexate ، generics) در دسترس است. این در Roche توسعه یافته و از سال 1986 در بسیاری از کشورها تأیید شده است. ساختار و خواص Flumazenil (C15H14FN3O3 ، Mr = 303.3 g/mol) به عنوان یک پودر کریستالی سفید رنگ است که بسیار کم در آب حل می شود. این ساختار قابل مقایسه با سایر… فلومازنیل