فلدروکورتیزون استات

محصولات Fludrocortisone acetate بصورت تجاری به صورت قرص و قطره گوش موجود است (Florinef، Panotile). از سال 1964 در بسیاری از کشورها تأیید شده است. ساختار و خواص Fludrocortisone acetate (C23H31FO6 ، Mr = 422.5 g/mol) پودر کریستالی سفید است که عملاً در آب نامحلول است. اثرات فلودروکورتیزون استات (ATC H02AA02) مینرالوکورتیکوئید است که دارای عملکرد گلوکوکورتیکوئید است. علائم… فلدروکورتیزون استات