فلوكلوكساسيلين

محصولات Flucloxacillin به صورت کپسول و به صورت تزریقی (floxapen ، generic) به صورت تجاری موجود است. از سال 1972 در بسیاری از کشورها تأیید شده است. ساختار و خواص فلوکلوکساسیلین (C19H17ClFN3O5S ، Mr = 453.9 g/mol) در داروها به عنوان نمک سدیم فلوکلوساسیلین سدیم ، یک پودر سفید ، کریستالی و رطوبت سنج است که به راحتی در آب حل می شود. فلوکلوکساسیلین… فلوكلوكساسيلين