نفخ شکم کودک: علل ، درمان و کمک به آن

نفخ هوا مانند سایر گازهای شکم است که باعث درد ، غرش و حساسیت به لمس می شود. نفخ در نوزادان به ویژه در سه ماه اول رخ می دهد و می تواند باعث درد شکم شود. به این قولنج سه ماهه نیز می گویند. مشخصه نفخ معده در نوزادان چیست؟ نفخ تقریباً در نیمی از نوزادان رخ می دهد. باعث میشود … نفخ شکم کودک: علل ، درمان و کمک به آن