غافی

Agrimonia eupatoria (متعلق به گیاهان گل رز است) پنج برگ ، مرد مزرعه ای ، کبدی یونانی Odermenning با ساقه بلند و زبر دار و زبر دار به خوبی قابل تشخیص است. گلهای Odermennig در ماههای ژوئن تا سپتامبر از پایین به بالا به رنگ زرد و شبیه سنبله هستند. وقوع: اروپای مرکزی و شمالی ، بالکان ، روسیه ، در آمریکای شمالی گسترده است ، در حالت خشک رشد می کند ،… غافی