روغن ماهی

محصولات روغن ماهی به شکل کپسول نرم از تامین کنندگان مختلف مانند Alpinamed ، Biorganic ، Burgerstein یا Phytomed در دسترس است. روغن ماهی نیز می تواند از طریق مصرف منظم ماهی به بدن عرضه شود. حداقل یک تا دو وعده ماهی در هفته توصیه می شود. ساختار و خواص روغن ماهی تصفیه شده ، زمستانی است… روغن ماهی