Fence Vine: برنامه ها ، روش های درمانی ، فواید سلامتی

بند ناف حصار ، نام لاتین Calystegia sepium ، متعلق به خانواده bindweed (Convolvulaceae) است. همچنین با نامهای محبوب فیلد bindweed ، روده شیطان و حصار بانکی bindweed شناخته می شود. در قرون وسطی ، مردم از اثر ملین گیاه دارویی قدردانی می کردند. وقوع و پرورش درختان حصار در قرون وسطی ، مردم از… Fence Vine: برنامه ها ، روش های درمانی ، فواید سلامتی