اندام های تناسلی زنان: ساختار و عملکرد

اندام های جنسی زنانه چیست؟ اندام های تناسلی زنانه اندام های تولید مثل هستند. آنها به اندام های جنسی خارجی و داخلی تقسیم می شوند. اندام های جنسی خارجی زنانه اندام های جنسی خارجی زنان در مجموع فرج نامیده می شوند. آنها عبارتند از: مونس پوبیس یا مونس ونریس (مونس پوبیس) لب های بزرگ و لب های کوچک (لبیا بزرگ و … اندام های تناسلی زنان: ساختار و عملکرد

سیکلامن

اصطلاحات دیگر Cyclamen استفاده از سیکلامن برای بیماریهای زیر در هومیوپاتی میگرن با چشمک زدن قبل از چشم خونریزی نامنظم رینیت رگهای احتقانی استفاده از سیکلامن برای علائم / شکایات زیر Cyclamen بسیار شبیه Pulsatilla است ، با این تفاوت که تشنگی ندارد و در هوای تازه بهبود می یابد. - ضعف عمومی بهبود تحریک پذیری: حرکت بهبود می یابد… سیکلامن