درد کلیه سمت راست

کلیه ها تقریباً در هر فردی دو بار وجود دارد و در سمت چپ و راست ستون فقرات در قسمت فوقانی عقب حفره شکمی قرار دارد. کلیه راست و چپ بیشتر توسط طاق ساحلی و توسط یک کپسول چربی ضخیم از تأثیرات خارجی محافظت می شود. … درد کلیه سمت راست

تشخیص | درد کلیه سمت راست

تشخیص همانطور که همیشه در پزشکی وجود دارد ، معاینه بر اساس مصاحبه مفصل (= شرح حال) شخص مورد نظر است. معاینه ادرار اغلب به یافتن علت کمک می کند. علائم مهم بیماری کلیوی می تواند وجود خون در ادرار باشد ، زیرا در افراد سالم عاری از خون است. علاوه بر این ، افزایش… تشخیص | درد کلیه سمت راست