اورلستات

Orlistat چیست؟ Orlistat دارویی از گروه مهارکننده های لیپاز است که می تواند برای حمایت از رژیم غذایی کاهش وزن استفاده شود. اورلیستات آنزیم های هضم کننده چربی در روده به نام لیپاز را مهار می کند و بنابراین تضمین می کند که چربی کمتری از غذا جذب می شود. این بدون اینکه فرد مبتلا اشتهای کمتری پیدا کند اتفاق می افتد. گرفتن آن باید فعال… اورلستات

عوارض جانبی: عوارض جانبی چیست؟ | اورلیستات

عوارض جانبی: عوارض جانبی چیست؟ مانند تمام داروها، Orlistat نیز عوارض جانبی احتمالی را بر اساس فراوانی آنها طبقه بندی می کند. عوارض جانبی بسیار رایج که بیش از ده درصد از مصرف کنندگان دارو را تحت تأثیر قرار می دهد، شامل یک تا ده درصد، عوارض جانبی زیر از شایع ترین عوارض جانبی است: نادرتر… عوارض جانبی: عوارض جانبی چیست؟ | اورلیستات

تعامل: تعامل چیست؟ | اورلیستات

تعامل: تعامل چیست؟ Orlistat ممکن است با داروهای دیگر تداخل داشته باشد. هنگام مصرف اورلیستات، درمان HIV ممکن است کاهش یابد. اثر قرص ضد بارداری نیز ممکن است کاهش یابد. مصرف همزمان اورلیستات با سیکلوسپورین نیز توصیه نمی شود، زیرا این نیز اثر را کاهش می دهد. هنگام مصرف داروهای ضد انعقاد خوراکی، مانند… تعامل: تعامل چیست؟ | اورلیستات

س OTHERالات مهم دیگر: | اورلیستات

سؤالات مهم دیگر: آماده سازی اورلیستات در دوزهای مختلف موجود است. آماده سازی تا مقدار ماده فعال 60 میلی گرم در هر قرص بدون نسخه در داروخانه ها موجود است. دوز 120 میلی گرم در هر قرص فقط با نسخه در دسترس است. استفاده از داروهای بدون نسخه نیز باید با پزشک خانواده معالج در میان گذاشته شود، زیرا… س OTHERالات مهم دیگر: | اورلیستات