نحوه تشخیص سکته مغزی

مقدمه در صورت مشکوک به سکته مغزی (به عنوان مثال با آزمایش بالینی FAST) ، باید یک تشخیص فوری و اضطراری برای اثبات شبهه انجام شود - درمان بعدی بستگی به علت سکته مغزی دارد. بدین منظور از CT برای تصویربرداری استفاده می شود. در صورت نیاز به نتایج دقیق تر ، MRI می تواند… نحوه تشخیص سکته مغزی

تشخیص بیشتر برای پیشگیری از سکته مغزی | نحوه تشخیص سکته مغزی

تشخیص های بیشتر برای پیشگیری از سکته مغزی بعد از اینکه سکته مغزی درمان شد و بیمار دیگر در خطر مرگ نیست ، علت سکته مغزی بیشتر مورد بررسی قرار می گیرد. این برای جلوگیری از سکته مغزی دیگر مهم است. این به این دلیل است که سکته مغزی همیشه از خود مغز ناشی نمی شود - برخلاف آنچه تصور می شود ... تشخیص بیشتر برای پیشگیری از سکته مغزی | نحوه تشخیص سکته مغزی

س questionsالات بیشتر | نحوه تشخیص سکته مغزی

س questionsالات بیشتر اینکه آیا سکته مغزی رخ داده است یا خیر ، مستقیماً از طریق شمارش خون تعیین نمی شود. با این وجود ، در صورت مشکوک بودن یا تشخیص سکته مغزی ، تعیین نه تنها گلبول های قرمز و سفید بلکه تعداد پلاکت ها و مقادیر لخته شدن خون نیز مفید خواهد بود. اگر مثلاً وجود داشته باشد… س questionsالات بیشتر | نحوه تشخیص سکته مغزی