بیماری فابری (سندرم فابری): علل ، علائم و درمان

بیماری فابری (سندرم فابری) یک اختلال متابولیک ارثی نادر با سیر پیشرونده است که به دلیل اختلال در تجزیه چربی در سلولهای بدن در نتیجه کمبود آنزیم ایجاد می شود. سیر بیماری در مردان بیشتر از زنان است. درمان جایگزینی آنزیمی می تواند سرعت… بیماری فابری (سندرم فابری): علل ، علائم و درمان