کبودی کره چشم: علل ، علائم و درمان

خشونت، زمین خوردن یا تصادفات ورزشی می تواند باعث کوفتگی چشم در افراد شود. در حالی که این در اکثر بیماران بی ضرر است، اما در موارد دیگر می تواند عوارض جدی ایجاد کند، بنابراین کوفتگی کره چشم باید در اسرع وقت درمان شود. کوفتگی کره چشم چیست؟ کوفتگی کره چشم آسیبی است که در ناحیه… کبودی کره چشم: علل ، علائم و درمان