جراحات چشم: علل ، علائم و درمان

صدمات چشمی می تواند ناشی از انواع تصادفات باشد. از آنجایی که آنها می توانند عواقب جدی داشته باشند، در هر صورت باید با پزشک مشورت شود. صدمات چشمی چیست؟ با توجه به تنوع آسیب های احتمالی چشم، بین آسیب های سطحی و سوراخ کننده چشم تمایز قائل می شود. تمام نواحی چشم مانند پلک و … جراحات چشم: علل ، علائم و درمان

آستیگماتیسم: علل ، علائم و درمان

در آستیگماتیسم، آستیگماتیسم یا آستیگماتیسم، انحنای سالم قرنیه به دلایل مختلف ممکن است مختل شود. در نتیجه تشخیص نقاط تحت تأثیر قرار می گیرد. آنها به عنوان سکته مغزی درک می شوند. آستیگمات قرنیه چیست؟ آستیگماتیسم همچنین به عنوان انحنای قرنیه یا آستیگماتیسم شناخته می شود و یک نقص چشم است که می تواند دید تیزبین را تحت تأثیر قرار دهد. آستیگماتیسم … آستیگماتیسم: علل ، علائم و درمان