کارت شناسایی معلولیت – چه کسانی واجد شرایط هستند؟

چه کسی واجد شرایط است؟ در آلمان، هرکسی که بتواند حداقل 50 درصد از کارافتادگی (GdB) را ثابت کند، به عنوان معلول شدید (طبق کد IX تامین اجتماعی آلمان) شناخته می شود و مستحق دریافت مجوز یک فرد دارای معلولیت شدید است. GdB با توجه به تأثیر آسیب‌های سلامتی بر زندگی روزمره تعریف می‌شود. این است … کارت شناسایی معلولیت – چه کسانی واجد شرایط هستند؟