تأثیرات موسیقی بر سلامتی ما

پرش باس و ضربات رانندگی-بخش تناسب اندام به موسیقی به عنوان موسیقی پس زمینه برای تمرین متکی است. هدف به وضوح مشخص شده است: درد کشیدن به منظور سوزاندن کالری و بلند کردن وزنه. درک اینکه موسیقی می تواند باعث ایجاد انگیزه و انگیزه شود واقعاً چیز جدیدی نیست. برعکس ، مدتهاست که شناخته شده است… تأثیرات موسیقی بر سلامتی ما