جرم گوش را شل کنید

موم گوش (اصطلاح فنی: سروومن یا سرومن) ترشحی زرد مایل به قهوه ای ، چرب و تلخ است که از غدد مجرای شنوایی خارجی سرچشمه می گیرد. این غدد ، غدد عرق اصلاح شده هستند و به آنها Glandulae ceruminosae یا غدد لوله ای لوله ای نیز می گویند. آنها در همه پستانداران وجود دارند و برای پاکسازی مجرای شنوایی مفید هستند. ترشح مرطوب… جرم گوش را شل کنید

حذف مستقل | جرم گوش را شل کنید

برداشتن مستقل اگر می خواهید در مراجعه به پزشک متخصص گوش و حلق و بینی صرفه جویی کنید ، روش هایی نیز وجود دارد که جرم گوش را به صورت حرفه ای در خانه حذف کنید. با این حال ، در اینجا باید مراقب باشید که این کار را زیاد انجام ندهید و در نتیجه عملکرد محافظتی آن را تضعیف کرده و در صورت بروز درد و/یا التهاب با متخصص گوش و حلق و بینی مشورت کنید. احتمالاً… حذف مستقل | جرم گوش را شل کنید