پیرسینگ در غضروف گوش | عملکرد و سوراخ شدن غضروف گوش

سوراخ كردن در غضروف گوش سوراخ كردن در گوش گسترده است. شایع ترین محل ها در مارپیچ است ، یعنی در لبه بیرونی گوش. همچنین سوراخ تراگوس اغلب مشاهده می شود. با این حال ، سوراخ گوش کلاسیک در لاله گوش متعلق به سوراخ شدن غضروف نیست ، زیرا در آنجا غضروف وجود ندارد. … پیرسینگ در غضروف گوش | عملکرد و سوراخ شدن غضروف گوش

آناتومی گوش | عملکرد و سوراخ شدن غضروف گوش

آناتومی گوش آناتومی گوش به یک قسمت میکروسکوپی و یک قسمت قابل مشاهده برای چشم (قسمت ماکروسکوپی) تقسیم می شود. قسمت میکروسکوپی نشان می دهد که غضروف گوش متعلق به بافت غضروف الاستیک است. غضروف الاستیک یک غضروف بسیار غنی از سلول است که فقط از یک سلول غضروفی تشکیل شده است که در آن به سختی… آناتومی گوش | عملکرد و سوراخ شدن غضروف گوش

عملکرد و سوراخ شدن غضروف گوش

مقدمه - غضروف گوش چیست؟ انواع مختلف بافت در بدن انسان وجود دارد. یکی از این اشکال بافتی غضروف و زیر شکل آن ، غضروف کشسان است. این در گوش ، در میان سایر نقاط قرار دارد. غضروف شکل ظاهری خود را به گوش خارجی می دهد و اطمینان می دهد که صدا به سمت… عملکرد و سوراخ شدن غضروف گوش