تشخیص املا | تشخیص نارساخوانی

تشخیص املا همانند زمینه املا ، خواندن تشخیص مشکلات موجود در مناطق مختلف جدول زیر را تجزیه و تحلیل می کند. جدول زیر اطلاعاتی در مورد اقدامات اولیه تشخیصی برای تفسیر مشکلات در زمینه تجزیه و تحلیل بصری ارائه می دهد قابلیت تشخیص حروف واحد ، به تنهایی و در یک کلمه برای پیدا کردن جفت های منطبق با بالا و… تشخیص املا | تشخیص نارساخوانی

تشخیص نارساخوانی

نارساخوانی ، نارساخوانی ، نارساخوانی در خواندن و ضعف املایی جدا یا محدود ، LRS ، اختلال خواندن و املا ، ضعف عملکرد جزئی ، اختلال عملکرد جزئی. تعریف تشخیص نارساخوانی معمولاً نتیجه مشاهداتی است که نشان می دهد مشکلاتی در زمینه زبان نوشتاری وجود دارد که به دلیل آموزش ناکافی نیست و منحصراً با یکدیگر ارتباط دارند… تشخیص نارساخوانی