عفونت کرم نخ کوتوله: علل ، علائم و درمان

حرفه پزشکی از عبارت Strongyloides stercoralis برای اشاره به به اصطلاح کرم های کوتوله استفاده می کند. کرم های نخ کوتوله انگل هایی به طول حدود 3 میلی متر هستند که در روده کوچک زندگی می کنند. در میان چیزهای دیگر ، آنها مسئول بیماری قوی است. به عنوان یک قاعده ، این بیماری در مناطق گرمسیری رخ می دهد. در اروپا ، از طرف دیگر ، این بیماری فقط رخ می دهد… عفونت کرم نخ کوتوله: علل ، علائم و درمان