مدت زمان فورونکل

مقدمه کورک یک التهاب باکتریایی عمیق است که از فولیکول مو منشا می گیرد. این بدان معنی است که جوش فقط در قسمت های پر موی بدن می تواند ایجاد شود. مدت زمان بهبودی جوش به عوامل مختلفی بستگی دارد. جوش های بدون عارضه بی ضرر هستند و پس از چند روز بهبود می یابند. با این حال، این نیاز به… مدت زمان فورونکل

دوره بلوغ فورونکل | مدت زمان فورونکل

دوره بلوغ فورونکل دوره بلوغ فورونکل می تواند متفاوت باشد. به عنوان یک قاعده، جوش های بدون عارضه فقط به چند روز نیاز دارند تا بالغ شوند. این پیشرفت ناشی از آسیب های کوچک و نامحسوس پوست مودار است. تحت شرایط خاصی، میکروب های پوستی خاصی می توانند در امتداد فولیکول مو به پوست نفوذ کنند. در بیشتر موارد… دوره بلوغ فورونکل | مدت زمان فورونکل