آنتی بیوتیک آنتی بیوتیک در دیورتیکولیت

آنتی بیوز برای دیورتیکولیت در دیورتیکولیت خفیف تا بسیار حاد بزرگسالان، معمولاً یک آنتی بیوتیک با طیف وسیع یا ترکیب مناسب از طریق ورید تجویز می شود. ثابت شده است که مترونیدازول + فلوروکینولون های گروه 2 یا 3، آموکسی سیلین + مهارکننده بتالاکتاماز یا سفالوسپورین های گروه 2 و 3 ترکیبات موثری هستند. سازگاری… آنتی بیوتیک آنتی بیوتیک در دیورتیکولیت

مهم دانستن: | آنتی بیوتیک آنتی بیوتیک در دیورتیکولیت

مهم است بدانید: سیپروفلوکساسین (فلوروکینولون از گروه 2): به دلیل مسیر تخریب دارو، اثر کافئین افزایش می یابد. به خصوص بیماران مبتلا به آریتمی قلبی یا تشنج باید در طول درمان با سیپروفلوکساسین از مصرف کافئین خودداری کنند. علاوه بر این، آنتی بیوتیک را نباید همراه با شیر، لبنیات یا آنتی اسیدها (برای سوزش سر دل) مصرف کرد، زیرا … مهم دانستن: | آنتی بیوتیک آنتی بیوتیک در دیورتیکولیت

صحنه سازی | آنتی بیوتیک آنتی بیوتیک در دیورتیکولیت

مرحله بندی بر اساس شدت، دیورتیکولیت کولون را می توان به مراحل مختلفی تقسیم کرد. با توجه به طبقه بندی مرحله، پیامدهای درمانی برای بیماران وجود دارد. در عمل بالینی روزمره، طبقه بندی بر اساس Hansen و Stock ثابت کرده است که موفق بوده است. بنابراین، نتایج معاینه فیزیکی، تنقیه کولون حاجب یا توموگرافی کامپیوتری… صحنه سازی | آنتی بیوتیک آنتی بیوتیک در دیورتیکولیت