Osteochondrosis dissecans مچ پا

مقدمه Osteochondrosis dissecans نام بیماری مفصلی است که در آن بافت استخوانی در مجاورت غضروف سطح مفصل از بین می رود. در نتیجه ، استخوان مرده و/یا قطعات غضروف می توانند جدا شده و آزادانه در مفصل (به اصطلاح موش مفصلی) قابل حرکت باشند. در اصل ، هر… Osteochondrosis dissecans مچ پا

درمان | Osteochondrosis dissecans مچ پا

درمان درمان استئوکندروزیس در ناحیه تالوس بستگی به مرحله بیماری دارد که بیمار در آن قرار دارد. به ویژه در بیماران جوان ، میزان بهبود خود به خود تا 50 can را می توان در مراحل اولیه یافت. در غیر این صورت ، درمان در مراحل I و II (که در آن هیچ غضروف یا قطعه ای از استخوان وجود ندارد… درمان | Osteochondrosis dissecans مچ پا