تخلیه از گوش: علل ، درمان و کمک

ترشح از گوش نه تنها بسیار ناخوشایند است، بلکه می تواند با درد شدید مجرای گوش نیز همراه باشد. اغلب دلیل آن التهاب در کانال گوش است که می تواند دلایل مختلفی داشته باشد و همیشه نیاز به درمان پزشکی دارد. برای این کار ابتدا پزشک باید علت ترشح از… تخلیه از گوش: علل ، درمان و کمک