دیجیتال پورپورا

اصطلاح دیگر دستکش روباه قرمز استفاده از پورپورای دیجیتالی برای بیماری های زیر در هومیوپاتی در طب ارتدکس برای نارسایی قلبی با نبض سریع همچنین در هومیوپاتی برای: میگرن بی خوابی و افسردگی (D2 تا D4) میگرن بی خوابی و افسردگی (D2 تا D4) هیپرتروفی پروستات با اختلالات استفاده می شود. تخلیه مثانه میگرن بی خوابی و افسردگی (D2 تا D4) استفاده از Digitalis… دیجیتال پورپورا