رژیم غذایی و تغذیه برای اختلالات دستگاه گوارش

رژیم غذایی بیماران گوارشی را نمی توان تحت هیچ شرایطی تحت فشار قرار داد ، زیرا در نهایت عادات غذایی فردی ، عدم تحمل خود مشاهده شده ، حرفه و کیف پول فرد بیمار نحوه ترکیب غذا را تعیین می کند. مبتلایان به دستگاه گوارش باید به کیفیت غذا اهمیت ویژه ای دهند. رژیم غذایی و تغذیه در دستگاه گوارش… رژیم غذایی و تغذیه برای اختلالات دستگاه گوارش