رژیم غذایی و تغذیه برای اختلالات گردش خون

برای بسیاری از مردان و زنان ، اغلب بعد از چهل سالگی اتفاق می افتد که ناگهان مجبور به راه رفتن می شوند زیرا در ناحیه ساق پا دچار درد می شوند که بیشتر و بیشتر آنها را مجبور به قطع مسیر انتخابی خود می کند. معمولاً در طول حمله درد ، آنها به سمت ویترین مغازه می چرخند تا… رژیم غذایی و تغذیه برای اختلالات گردش خون